'ഏകാംഗ പട്ടാളമായി മുയ്‌നുദ്ദീനും മൈക്കിളും'

'ഏകാംഗ പട്ടാളമായി മുയ്‌നുദ്ദീനും മൈക്കിളും'

'ഏകാംഗ പട്ടാളമായി മുയ്‌നുദ്ദീനും മൈക്കിളും'

gulf.manoramaonline.com ല്‍ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്

Image may contain: 3 people, people smiling, beard and text